لیست قیمت تلویزیون + راهنمای خرید تلویزیون

قیمت تلویزیون از مهمترین فاکتور ها در خرید تلویزیون می باشد . لذا لیستی از قیمت تمامی تلویزیون های موجود در همه ی برند ها را در بازار های بانه و گناوه آماده کرده ایم که می توانید مشاهده کنید. امیدواریم مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشد هر نکته و انتقادی هم که دارید برامون کامنت کنید با دل و جان در خدمتتون هستیم .

مدل تلویزیون مورد نظر خودتان را اینجا تایپ کنید …

قیمت تلویزیون های شیائومی

قیمت تلویزیون های شیائومی 32 اینچ

مدلمونتاژقیمت تومانبروزرسانی
32MI4Sچین49500001399/12/18

قیمت تلویزیون های شیائومی 43 اینچ

مدلمونتاژقیمت تومانبروزرسانی
43MI4Sچین77000001399/12/18

قیمت تلویزیون های شیائومی 55 اینچ

مدلمونتاژقیمت تومانبروزرسانی
55MI4Sچین115000001399/12/18

قیمت تلویزیون های شیائومی 65 اینچ

مدلمونتاژقیمت تومانبروزرسانی
65MI4Sچین160000001399/12/18

قیمت تلویزیون های ال جی

قیمت تلویزیون های ال جی 24 اینچ

مدلمونتاژقیمت تومانبروزرسانی
24MT48

قیمت تلویزیون های ال جی 28 اینچ

مدلمونتاژقیمت تومانبروزرسانی
28MT48اندونزی30500001399/12/18

قیمت تلویزیون های ال جی 32 اینچ

مدلمونتاژقیمت تومانبروزرسانی
32LM500042500001399/12/18

قیمت تلویزیون های ال جی 43 اینچ

مدلمونتاژقیمت تومانبروزرسانی
43LM5000چین67500001399/12/18
43LJ510چین66000001399/12/18
43LM5500کره73000001399/12/18
43LM5700کره82500001399/12/18
43LM6300مصر80500001399/12/18
43UM7340مصر93500001399/12/18
43UM7490مصر94500001399/12/18
43UN71006مصر90000001399/12/18

قیمت تلویزیون های ال جی 49 اینچ

مدلمونتاژقیمت تومانبروزرسانی
49LK5730کره106000001399/12/18
49NANO80اندونزی131000001399/12/18
49SM8100کره158000001399/12/18
49SM8600کره168000001399/12/18
49LV300کره99000001399/12/18
49UN71006اندونزی115000001399/12/18
49UM7340مصر
49UM7490مصر120000001399/12/18
49UN711مصر104000001399/12/1
49UN7340مصر116000001399/12/18

قیمت تلویزیون های ال جی 50 اینچ

مدلمونتاژقیمت تومانبروزرسانی
50UM7340مصر125000001399/12/18
50UM7300مصر127000001399/12/11
50UN7240مصر122000001399/12/1
50UN7340مصر123500001399/12/18

قیمت تلویزیون های ال جی 55 اینچ

مدلمونتاژقیمت تومانبروزرسانی
55NANO79کره182000001399/12/18
55NANO80اندونزی162500001399/12/18
55NANO86اندونزی175500001399/12/18
55NANO90اندونزی215000001399/12/18
55SM8100کره184000001399/12/1
55SM8600کره209000001399/12/1
55SM9000کره252000001399/12/18
55UK6400کره157500001399/12/18
55UK6700کره159500001399/12/18
55UM7340مصر
55UM7400مصر
55UN7440مصر144500001399/12/18
55UM751مصر152000001399/12/11
55UM7660کره
55UN7100کره145000001399/12/1
55UN711اروپا136000001399/12/11
55UN8060اندونزی149000001399/12/18
55US660مصر128000001399/12/11
55UK6900کره166500001399/12/18
55A7کره199000001399/12/1
55B7کره239000001399/12/11
55B9کره325000001399/12/11
55C8کره
55C9کره392000001399/12/18
55CXکره

قیمت تلویزیون های ال جی 65 اینچ

مدلمونتاژقیمت تومانبروزرسانی
65NANO79کره247000001399/12/18
65NANO80اندونزی231000001399/12/11
65NANO80کره285000001399/12/18
65NANO86اندونزی269000001399/12/18
65NANO90اندونزی305000001399/12/18
65SM8100کره308000001399/12/11
65SM8600کره287000001399/12/1
65SM9000کره
65SM9500کره
65UM7100کره
65UM7340مصر
65UM7450کره215000001399/12/1
65UM751مصر
65UM7660کره220000001399/12/1
65UN711لهستان184000001399/12/11
65UN8060اندونزی212000001399/12/18
65C9کره537000001399/12/1
65C9لهستان50800000
65BXاندونزی495000001399/12/18
65CXکره

قیمت تلویزیون های ال جی 70 اینچ

مدلمونتاژقیمت تومانبروزرسانی
70UK7000کره277000001399/12/1
70UM7100کره
70UM7340مصر
70UM7380کره278000001399/12/18
70UM7450لهستان262000001399/12/1

قیمت تلویزیون های ال جی 75 اینچ

مدلمونتاژقیمت تومانبروزرسانی
75NANO79کره420000001399/12/18
75SK8100کره
75SM8610کره460000001399/12/18
75UK7050کره
75UM7580کره365000001399/12/1
75UM7600کره
75UN7180مصر370000001399/12/18

قیمت تلویزیون های ال جی 77 اینچ

مدلمونتاژقیمت تومانبروزرسانی
77C9کره
77CXاندونزی952000001399/12/18

قیمت تلویزیون های ال جی 82 اینچ

مدلمونتاژقیمت تومانبروزرسانی
82UM7600کره

قیمت تلویزیون های ال جی 86 اینچ

مدلمونتاژقیمت تومانبروزرسانی
86UN851اروپا825000001399/12/18

 

قیمت تلویزیون های سونی

 

قیمت تلویزیون سونی 32 اینچ

مدلمونتاژقیمت تومانبروزرسانی
32W660Dمالزی57000001399/12/11

قیمت تلویزیون سونی 40 اینچ

مدلمونتاژقیمت تومانبروزرسانی
40R350Eمالزی69000001399/12/11
40W650Dمالزی

قیمت تلویزیون سونی 43 اینچ

مدلمونتاژقیمت تومانبروزرسانی
43W660Fمالزی91000001399/12/11
43W660Gمالزی
43W800Gمالزی
43X7500Hمالزی
43X8000Gمالزی

قیمت تلویزیون سونی 48 اینچ

مدلمونتاژقیمت تومانبروزرسانی
48W650Dمالزی

قیمت تلویزیون سونی 49 اینچ

مدلمونتاژقیمت تومانبروزرسانی
49W800Gمالزی138000001399/12/18
49X7000Gمالزی
49X7077Gمالزی
49X7500Hمالزی143000001399/12/18
49X8000Gمالزی
49X8000Hمالزی159000001399/12/18
49X8500Fمالزی

قیمت تلویزیون سونی 50 اینچ

مدلمونتاژقیمت تومانبروزرسانی
50W660Fمالزی112000001399/12/18
50W660Gمالزی

قیمت تلویزیون سونی 55 اینچ

مدلمونتاژقیمت تومانبروزرسانی
55X7000Gمالزی159500001399/12/18
55X7500Hمالزی172000001399/12/18
55X7577Hمالزی
55X8000Gمالزی
55X8000Hمالزی192000001399/12/18
55X8077Gمالزی
55X8500Gمالزی215000001399/12/18
55X8577Gمالزی203000001399/12/1
55X9000Hمالزی233000001399/12/18
55X9077Hمالزی
55X9500Gمالزی260000001399/12/18
55X9500Hمالزی271000001399/12/18
55A8Fمالزی
55A8Gمالزی387500001399/12/11
55A8Hمالزی393000001399/12/18

قیمت تلویزیون سونی 60 اینچ

مدلمونتاژقیمت تومانبروزرسانی
60X8300Fمالزی

قیمت تلویزیون سونی 65 اینچ

مدلمونتاژقیمت تومانبروزرسانی
65X7000Gمالزی219000001399/12/11
65X7077Gمالزی
65X7500Hمالزی235000001399/12/18
65X8000Gمالزی298000001399/12/1
65X8000Hمالزی272000001399/12/18
65X7577Hمالزی227000001399/12/1
65X8500Gمالزی309000001399/12/1
65X8577Gمالزی321000001399/12/11
65X9000Hمالزی310000001399/12/18
65X9500Gمالزی375000001399/12/18
65X9500Hمالزی375000001399/12/18
65A8Gمالزی581000001399/12/18
65A8Hمالزی665000001399/12/18
65A9Gمالزی735000001399/12/11

قیمت تلویزیون سونی 70 اینچ

مدلمونتاژقیمت تومانبروزرسانی
70X6700Eمالزی

قیمت تلویزیون سونی 75 اینچ

مدلمونتاژقیمت تومانبروزرسانی
75X8000Gمالزی430000001399/12/18
75X8000Hمالزی405000001399/12/18
75X8077Hمالزی430000001399/12/18
75X8500Gمالزی510000001399/12/18
75X9000Hمالزی505000001399/12/18
75X9500Gمالزی645000001399/12/1
75X9500Hمالزی660000001399/12/18
75Z9Fمالزی

قیمت تلویزیون سونی 77 اینچ

مدلمونتاژقیمت تومانبروزرسانی
77A9Gمالزی

قیمت تلویزیون سونی 85 اینچ

مدلمونتاژقیمت تومانبروزرسانی
85X8000Hمالزی600000001399/12/18
85X8500Gمالزی655000001399/12/18
85X9000Hمالزی725000001399/12/18
85X9500Gمالزی
85X9500Hمالزی
85Z9Gمالزی

قیمت تلویزیون سونی 98 اینچ

مدلمونتاژقیمت تومانبروزرسانی
98Z9Gمالزی

قیمت تلویزیون سونی 100 اینچ

مدلمونتاژقیمت تومانبروزرسانی
100Z9Dمالزی750000000


 

قیمت تلویزیون های سامسونگ

قیمت تلویزیون سامسونگ 32 اینچ

مدلمونتاژقیمت تومانبروزرسانی
32M5000مصر
32N5000مصر43000001399/12/18
32N5003مصر39000001399/12/18
32N5300مصر
32T5300مصر48000001399/12/18

قیمت تلویزیون سامسونگ 40 اینچ

مدلمونتاژقیمت تومانبروزرسانی
40M5000مصر
40m5300مصر
40N5000مصر54000001399/12/18
40T5300مصر70000001399/12/18

قیمت تلویزیون سامسونگ 43 اینچ

مدلمونتاژقیمت تومانبروزرسانی
43N5000مصر72000001399/12/18
43N5300مصر76500001399/12/18
43N5370مصر76000001399/12/18
43RU7100مصر89500001399/12/1
43RU7170مصر
43T5300مصر76000001399/12/18
43TU7000مصر87000001399/12/18

قیمت تلویزیون سامسونگ 49 اینچ

مدلمونتاژقیمت تومانبروزرسانی
49M6500مصر
49N5000مصر94500001399/12/1
49N5300مصر
49N5370مصر100000001399/12/18
49RU7100مصر112000001399/12/11
49RU7300مصر108000001399/12/18
49RU7300مجارستان110000001399/12/18

قیمت تلویزیون سامسونگ 50 اینچ

مدلمونتاژقیمت تومانبروزرسانی
50Q60Tمصر148000001399/12/11
50RU7100مصر98000001399/12/1
50RU7170مصر
50TU7000مصر109000001399/12/18
50TU7100مصر
50TU8000مصر116000001399/12/18
50TU8500مصر134000001399/12/1

قیمت تلویزیون سامسونگ 55 اینچ

مدلمونتاژقیمت تومانبروزرسانی
55RU7100مصر
55RU7172مجارستان126000001399/12/18
55NU7023اسلواکی122000001399/12/1
55RU7300اسلواکی137500001399/12/18
55RU7300مجارستان136500001399/12/18
55RU7400مصر146500001399/12/18
55RU7402مجارستان141000001399/12/18
55RU7440مجارستان146000001399/12/1
55TU7000مصر123000001399/12/18
55TU7072اسلواکی130000001399/12/1
55TU8100تایلند149000001399/12/11
55TU7100اسلواکی127000001399/12/18
55TU8000مصر142000001399/12/18
55TU8300مصر138000001399/12/18
55TU8500اسلواکی153000001399/12/18
55TU8500مصر153500001399/12/18
55Q60Rمصر176500001399/12/18
55Q60Tمصر178000001399/12/18
55Q70Rمصر231000001399/12/18
55Q70Tمصر234000001399/12/18
55Q80Rمصر
55Q80Tمصر
55Q900Rمصر
55QLS03Tمصر252000001399/12/1

قیمت تلویزیون سامسونگ 58 اینچ

مدلمونتاژقیمت تومانبروزرسانی
58RU7170مصر137000001399/12/1
58TU7000مصر135000001399/12/18
58TU7100مجارستان147000001399/12/11
58RU7100مصر

قیمت تلویزیون سامسونگ 65 اینچ

مدلمونتاژقیمت تومانبروزرسانی
65RU7090اسلواکی189000001399/12/18
65RU7100مصر199000001399/12/18
65RU7300مجارستان189000001399/12/18
65RU7400اسلواکی216000001399/12/18
65RU7442اسلواکی218000001399/12/18
65TU7000مصر209500001399/12/11
65TU7100ویتنام194000001399/12/18
65TU8000مصر226000001399/12/18
65TU8072مصر212000001399/12/1
65TU8300مصر219000001399/12/18
65TU8500مجارستان238000001399/12/18
65TU8502مجارستان227000001399/12/18
65Q60Rاسلواکی258000001399/12/18
65Q60Tمصر261000001399/12/18
65Q70Rمصر307000001399/12/1
65Q70Tمصر317000001399/12/18
65Q80Rمصر423000001399/12/1
65Q80Tمصر445000001399/12/18
65Q900Rمصر715000001399/12/1
65Q90Rمصر
65QLS03Tمصر

قیمت تلویزیون سامسونگ 70 اینچ

مدلمونتاژقیمت تومانبروزرسانی
70TU7100ویتنام271000001399/12/18

قیمت تلویزیون سامسونگ 75 اینچ

مدلمونتاژقیمت تومانبروزرسانی
75RU7100مصر345000001399/12/18
75RU7170مصر335000001399/12/1
75TU8100مصر375000001399/12/18
75TU7000مصر345000001399/12/18
75TU7100مصر
75TU7172مجارستان320000001399/12/18
75TU8000مصر410000001399/12/18
75Q60Rاسلواکی430000001399/12/18
75Q60Tمصر430000001399/12/18
75Q70Rمصر525000001399/12/1
75Q70Tمصر530000001399/12/18
75Q80Tمصر663000001399/12/11
75Q900Rمصر1025000001399/12/1
75Q95Tروسیه

قیمت تلویزیون سامسونگ 82 اینچ

مدلمونتاژقیمت تومانبروزرسانی
82Q60Rاسلواکی700000001399/12/18
82Q60Tمصر
82RU8000مصر
82TU8000مصر535000001399/12/1

قیمت تلویزیون سامسونگ 85 اینچ

مدلمونتاژقیمت تومانبروزرسانی
85Q60Tویتنام712000001399/12/18
85Q70Tویتنام895000001399/12/11
85TU8000مصر652000001399/12/18


قیمت تلویزیون های پاناسونیک

قیمت تلویزیون پاناسونیک 32 اینچ

    
مدلمونتاژقیمت تومانبروزرسانی
32G333مالزی

قیمت تلویزیون پاناسونیک 43 اینچ

    
مدلمونتاژقیمت تومانبروزرسانی
43E330مالزی58500001399/12/18
43F336مالزی58500001399/12/18

قیمت تلویزیون پاناسونیک 49 اینچ

    
مدلمونتاژقیمت تومانبروزرسانی
49GX736مالزی

قیمت تلویزیون پاناسونیک 55 اینچ

    
مدلمونتاژقیمت تومانبروزرسانی
55GX655مالزی144000001399/12/18
55GX706مالزی134000001399/12/18
55HX750مالزی146500001399/12/18

قیمت تلویزیون پاناسونیک 65 اینچ

    
مدلمونتاژقیمت تومانبروزرسانی
65HX750Mمالزی209000001399/12/18
65GX736مالزی


قیمت تلویزیون های فیلیپس

قیمت تلویزیون فیلیپس 50 اینچ

    
مدلمونتاژقیمت تومانبروزرسانی
50PUS6554لهستان149000001399/12/1
50PUS6754لهستان

قیمت تلویزیون فیلیپس 55 اینچ

    
مدلمونتاژقیمت تومانبروزرسانی
55PUS8804لهستان
55PKF6589لهستان166500001399/12/18
55PUS6754لهستان196000001399/12/18
55PUT7303لهستان201000001399/12/18
55PUS9435لهستان385000001399/12/1
55OLED854لهستان

قیمت تلویزیون فیلیپس 58 اینچ

    
مدلمونتاژقیمت تومانبروزرسانی
58PUS6203لهستان212000001399/12/18
58PUS8555لهستان306000001399/12/18
58PUS8505لهستان305000001399/12/18

قیمت تلویزیون فیلیپس 65 اینچ

    
مدلمونتاژقیمت تومانبروزرسانی
65PUS6754لهستان302000001399/12/18
65PUS7855لهستان363000001399/12/11
65PUS7354لهستان356000001399/12/1
65PUS9435لهستان554000001399/12/18
65OLED854لهستان695000001399/12/18

قیمت تلویزیون فیلیپس 70 اینچ

    
مدلمونتاژقیمت تومانبروزرسانی
70PUS8535لهستان457000001399/12/18

قیمت تلویزیون فیلیپس 75 اینچ

    
مدلمونتاژقیمت تومانبروزرسانی
75PUS7354لهستان487000001399/12/18


قیمت تلویزیون های هایسنس

قیمت تلویزیون هایسنس 32 اینچ

مدلمونتاژقیمت تومانبروزرسانی
32W50چین

قیمت تلویزیون هایسنس 43 اینچ

مدلمونتاژقیمت تومانبروزرسانی
43A6000چین72000001399/12/1
43A7100چین
43B6000چین
43B7100چین

قیمت تلویزیون هایسنس 49 اینچ

مدلمونتاژقیمت تومانبروزرسانی
49B6000چین84000001399/12/1

قیمت تلویزیون هایسنس 50 اینچ

مدلمونتاژقیمت تومانبروزرسانی
50A7100چین
50B7100چین93500001399/12/11

قیمت تلویزیون هایسنس 55 اینچ

مدلمونتاژقیمت تومانبروزرسانی
55A7120چین164000001399/12/1
55A7100چین103000001399/12/1
55B7206چین107000001399/12/11
55B7300چین108000001399/12/11
55B8000چین128000001399/12/11
55U7WFچین132000001399/12/11
55U8QFچین202000001399/12/11

قیمت تلویزیون هایسنس 58 اینچ

مدلمونتاژقیمت تومانبروزرسانی
58A7100چین127000001399/12/1

قیمت تلویزیون هایسنس 65 اینچ

مدلمونتاژقیمت تومانبروزرسانی
65A7100چین158000001399/12/1
65A7120چین182000001399/12/11
65B7101چین181000001399/12/11
65U7WFچین225000001399/12/11
65U8QFچین

قیمت تلویزیون هایسنس 75 اینچ

مدلمونتاژقیمت تومانبروزرسانی
75U8QFچین

 


قیمت تلویزیون های شارپ

قیمت تلویزیون شارپ 32 اینچ

مدلمونتاژقیمت تومانبروزرسانی
32BD1Xمالزی38500001399/12/18
32LE280Xمالزی

قیمت تلویزیون شارپ 40 اینچ

مدلمونتاژقیمت تومانبروزرسانی
40AE1Xمالزی66000001399/12/1
40SA5500Xمالزی59500001399/12/1

قیمت تلویزیون شارپ 42 اینچ

مدلمونتاژقیمت تومانبروزرسانی
42BD1Xمالزی62000001399/12/18

قیمت تلویزیون شارپ 43 اینچ

مدلمونتاژقیمت تومانبروزرسانی
43BD1Xمالزی

قیمت تلویزیون شارپ 50 اینچ

مدلمونتاژقیمت تومانبروزرسانی
50AH1Xمالزی115000001399/12/18
50BK1Xمالزی135500001399/12/18
50UA6500Xمالزی

قیمت تلویزیون شارپ 55 اینچ

مدلمونتاژقیمت تومانبروزرسانی
55BJ5مالزی
55UI7752Kمالزی151000001399/12/18

قیمت تلویزیون شارپ 60 اینچ

مدلمونتاژقیمت تومانبروزرسانی
60AH1Xمالزی168000001399/12/18
60BK1Xمالزی208000001399/12/18
60UA6800Xمالزی220000001399/12/18

قیمت تلویزیون شارپ 65 اینچ

مدلمونتاژقیمت تومانبروزرسانی
65BJ5Xمالزی

قیمت تلویزیون شارپ 70 اینچ

مدلمونتاژقیمت تومانبروزرسانی
70AH1Xمالزی
70BK1Xمالزی345000001399/12/18


قیمت تلویزیون های ایوولی

قیمت تلویزیون ایوولی 32 اینچ

مدلمونتاژقیمت تومانبروزرسانی
32EV100Dچین29500001399/12/11
32EV110Dچین36500001399/12/11

قیمت تلویزیون ایوولی 43 اینچ

مدلمونتاژقیمت تومانبروزرسانی
43EV200DSچین
43EV100Dچین

قیمت تلویزیون ایوولی 50 اینچ

مدلمونتاژقیمت تومانبروزرسانی
50EV200USچین

قیمت تلویزیون ایوولی 58 اینچ

مدلمونتاژقیمت تومانبروزرسانی
58EV200DSچین107000001399/12/11

قیمت تلویزیون ایوولی 65 اینچ

مدلمونتاژقیمت تومانبروزرسانی
65EV200DSچین
65EV250QAچین
65EV350QAچین

 


قیمت تلویزیون های توشیبا

قیمت تلویزیون توشیبا 32 اینچ

مدلمونتاژقیمت تومانبروزرسانی
32L5996چین
32S2850چین38500001399/12/1

قیمت تلویزیون توشیبا 43 اینچ

مدلمونتاژقیمت تومانبروزرسانی
43S2850چین74000001399/12/1

قیمت تلویزیون توشیبا 50 اینچ

مدلمونتاژقیمت تومانبروزرسانی
50U5865چین
50U7880چین

قیمت تلویزیون توشیبا 55 اینچ

مدلمونتاژقیمت تومانبروزرسانی
55H5865چین136500001399/12/18
55U7950چین142000001399/12/18
55U9850چین

قیمت تلویزیون توشیبا 65 اینچ

مدلمونتاژقیمت تومانبروزرسانی
65U5865چین189000001399/12/18
65U7950چین220000001399/12/18
65U9850چین

قیمت تلویزیون توشیبا 75 اینچ

مدلمونتاژقیمت تومانبروزرسانی
75U7950چین335000001399/12/11


قیمت تلویزیون های شینون

قیمت تلویزیون شینون 32 اینچ

مدلمونتاژقیمت تومانبروزرسانی
SH32M8Tچین37500001399/12/18

قیمت تلویزیون شینون 43 اینچ

مدلمونتاژقیمت تومانبروزرسانی
SH43G7Sچین55000001399/12/18

قیمت تلویزیون شینون 50 اینچ

مدلمونتاژقیمت تومانبروزرسانی
SH50G6Sچین74000001399/12/11

قیمت تلویزیون شینون 55 اینچ

مدلمونتاژقیمت تومانبروزرسانی
SH55G7Kچین101000001399/12/11
SH55G7Nچین103000001399/12/11

قیمت تلویزیون شینون 65 اینچ

مدلمونتاژقیمت تومانبروزرسانی
SH65G7Sچین145000001399/12/1
SH65F8چین148000001399/12/11

قیمت تلویزیون شینون 75 اینچ

مدلمونتاژقیمت تومانبروزرسانی
SH75DT6چین249000001399/12/11


 

ما اینجا تصمیم گرفتیم با تجربه ی چندین ساله ی کادر فنی و تخصصی ممتازکالا ، یک مطلب جامع و کامل در رابطه با دنیای تلویزیون جهت آشنایی بیشتر تدوین کنیم البته این ان چیز بود کی می توانستیم نه ان چیز که می خواستیم امید است دوستان و کاربران عزیز ما را در هر چه بهتر بودن این مطلب کمک کنند و انتقادات ، پیشنهادت و یا حتی اگر نکته ای که باشد دریغ نکنند.

در ادامه تقریبا هر آنچه لازم است تا برای خرید یک تلویزیون ایده آل بدانید از جمله

 • جدیدترین اخبار دنیای تلویزیون
 • محبوب ترین و پربازدیدترین مباحث و محصولات
 • نظرات کارشناسی
 • لیست قیمت روز
 • معرفی و تحلیل انواع برندها
 • راهنمای انتخاب سایز تلویزیون

و تمامي اصطلاحات ريز و درشت تلویزیون را با هم مورد بررسی قرار خواهیم داد

مجبوب ترین ها

محبوب ترین و پربازدیدترین مباحث و محصولات را در این قسمت می توانید مشاهده کنید.

تلویزیون سونی X9500G

 

تلویزیون سامسونگ RU7100

 
تلویزیون سامسونگ TU7000
 

تلویزیون سامسونگ Q95T​

 

تلویزیون سامسونگ Q80T​

 

تلویزیون سونی X9000H

در ادامه مطلب را به 10 قسمت مهم در هنگام انتخاب و خرید تلویزیون تقسیم و اولویت بندی کرده ایم . با ما همراه باشید …

 

1. لیست قیمت تلویزیون

همانطور که مشاهده کردید لیست کاملی از قیمت تلویزیون ها را در ابتدای مطلب قرار دادیم با ما همراه باشید تا به تمام جوانب دیگر خرید یک تلویزیون خوب بپردازیم.

2. برند های تلویزیون

انتخاب برند ؟ امکان نداره در هنگام خرید تلویزیون حداقل یک بار این سوال پرسیده نشود و قطعا سوال خیلی مهمیه اما جواب مشتریان نیز در رابطه با اینکه چرا برند خاصی  را انتخاب کرده اند نیز می توان جالبه توجه باشد

اکثرا می گویند به این دلیل یا خودمان یا اقوام و دوربریان تجربه ی استفاده از این برند را داشته ایم و راضی هستیم

 • می خوام با سایر محصولات خونه م ست بشه
 • احساس می کنم برند خوبیه
 • تعصب دارم رو این برند
 • تعمیر کار سر کوچمون گفته این برند خوبه
  و ….

که البته این نظرات هم قابل احترامه اما شما در هنگام خرید باید مواردی همانند کیفیت ساخت ، طول عمر ، ارزش خرید، خدمات ، سهولت تعمیر ، قابلیت ، کیفیت تصویر ، صدا و خیلی از موارد را باید در اولویت قرار دهید که در مطلب کدام برند تلویزیون بهتر است به صوت کامل به ان پرداخته ایم. البته در پایین نیز در مورد هر کدام از برندها به صورت مجزا مطلبی نوشته ایم.

 

 

3. تلویزیونی چه سایزی بخرم؟

به جرأت می توان گفت برای انتخاب سایز تلویزیون هیچگونه استانداردی وجود ندارد اما چندین نظریه علمی در این رابطه وجود داره که شما می توانید به ادامه ی مطلب مراجعه کنید.

بسیاری از دوستان نیز اعتقاد دارند

 • هر چه سایز تلویزیون بزرگتر باشه بهتره
 • بودجه ، سایز تلویزیون را مشخص می کنه
 • ترجیح می دهم سایز بزرگتر باشه تا کیفیت بهتر یا بالعکس
 • اینچ بیشتر = کلاس بیشتر
  و …

که البته این عقاید نیز قابل احترام هستند و همانگونه که گفتیم امر انتخاب سایز کاملا سلیقه ای می باشد.

در پایین برای هر کدام از اینچ ها نکات و مطالبی بحث شده است که می توانید برای اطلاعات بیشتر بر روی لینک چه سایز تلویزیونی بخرم؟ کلیک و برای مشاهده ی تلویزیون های موجود در هر سایزی، بروی سایز مورد نظر کلیک کنید.

پیشنهاد ما : فاصله استاندارد با تلویزیون

میتوانید با کلیک بر روی هر یک از سایز های بالا، انواع مدل ها و استاندارد های مربوط به آن سایز را مشاهده کنید.

تلویزیون چه سایزی بخرم؟

نکات استفاده و فاصله ی صحیح از تلویزیون

 

4. رزلویشن چیست؟

بسیاری از دوستان که تماس می گیرند می گویند مثلا می خواهیم تلویزیونمان کیفیت فورکی باشد اما این اصطلاح زیاد صحیح نیست چونکه رزولیشن خود یکی از 10 فاکتور کیفیت تصویر است درستش رزولیشن فورکی است منظور از رزولیشن ، تعداد نقاط تشکیل دهنده ی صفحه ی تلویزیون می باشد برای مثال رزولیشن FULL HD یعنی 1920 پیکسل در عرض و 1080 پیکسل در ارتفاع یعنی اینکه صفحه شامل 2073600 نقطه یا همان پیکسل می باشد که  برای تشخیص آن‌ها باید به تلویزیون خیلی نزدیک شوید یا حتی با ذره‌بین به نمایشگر نگاه کنید.

رزولیشن چیست؟

در ادامه برای اطلاعات بیشتر می توانید برروی رزولیشن های مورد نظر کلیک کنید .


5. انواع تکنولوژی صفحه نمایش

در هنگام بررسی تفاوت تلویزیون ها مهمترین مساله تکنولوژی صفحه نمایش است که هر کدام به نحوی کار می کنند و مزایا و معایب خودشان را دارندادامه ی مطالب ، راهنمایی های مفیدی برای شناسایی، نحوه عملکرد و تفاوت های انواع نمایشگر در دنیای تلویزیون است که توصیه می کنیم اگر به این حوزه علاقه دارید حتما به ادامه ی مطالب مراجعه کنید.

تکنولوژی LED

 

درواقع عضو اصلی نمایشگر یعنی لایه LCD (نمایشگر کریستال مایع) در هر دو به یک شکل و به عنوان پنل …


پنل OLED

 

دیود های گسیل دهنده نور ارگانیکی یا OLED یا «Organic Light-Emitting Diode». این ….


تکنولوژی QLED

QLED در حقیقت،میتوان گفت که معنی لفظی و ساده آن میشود. “دیود کوانتومی نقطه ای نور….


 

تکنولوژی CRT

 

فناوری CRT یا Cathode–ray Tube شامل تفنگ‌های الکترونی است که اشعه و ماسکی تولید می‌کند که در کنار هم ….

تکنولوژی LCD

 

LCD ها رایج‌ترین و گسترده‌ترین شکل نمایشگر بودند که تولید شدند و مورد استفاده قرار …


5.1 انواع پنل ها

در ساخت تلویزیون های LED از انواع پنل های IPS ، LPS ، AHVA و  VA  استفاده می شوند که در واقع خیلی مهم هستند احتمالا شنیده باشید که پنل تلویزیون از لحاظ قیمتی تقریبا 80 درصد قیمت تلویزیون است یعنی اگر تلویزیون 10 تومن قیمت داشته باشه ارزش قیمتی پنل 8 میلیونه پس این نشان دهنده ی اهمیت موضوع است . در حال حاضر اکثرا از دو پنل IPS و VA بهره می برند. پیشنهاد می کنیم ادامه ی مطالب را بخوانید.

پنل IPS

 

تلویزیون های LED IPS در واقع نوع دیگری از انواع تلویزیون…

پنل VA

 

نمایشگر های LED از نوع VA عمده ترین و پیشرفته ترین و در عین حال قدیمی ترین و توسعه یافته ترین ….


7. پلتفرم و نرم افزار های تلویزیون

سیستم عامل یک تلویزیون، شاید براحتی بعد از نمایشگر آن مهمترین بخش تلویزیون باشد که کاربر و مخاطب تمام وقت با آن سر و کار خواهد داشت. از جمله معیار های یک پلتفرم هوشمند خوب و ارزشمند میتوان به سرعت رابط کاربری و پاسخگویی نرم‌افزاری، ظاهر رابط کاربری، در دسترس بودن قابلیت ها و دستورات لازم، فراوانی اپلیکیشن ها، عدم وجود باگ نرم‌افزاری و … اشاره کرد.

میتوانید با کلیک بر روی هر یک از سایز های زیر، انواع مدل ها و استاندارد های مربوط به آن سایز را مشاهده کنید.


8. قابلیت های یک تلویزیون

یکی از جذاب ترین قسمت ها در هنگام خرید تلویزیون ، بررسی قابلیت های ان می باشد که هم نرم افزار و هم سخت افزار را شامل می شود قاعدتا هر چه امکانات بیشتری داشته باشد تجربه ی راحتتری برای کاربر ارائه می کند. در نظر داشته باشید هر چه امکانات و قابلیت های بیشتری در تلویزیون تعبیه شود مستقیما قیمت ان نیز بالاتر می رود اما همیشه اینگونه نیست که قابلیت بیشتر مساوی با بهتر بودن باشد برای مثال به شخصه اعتقاد دارم که قابلیت سه بعدی برای تلویزیون ها ضعف محسوب می شود که می توانید برای رسیدن به دلایل به ادامه ی مطالب پایین مراجعه کنید.

هوش مصنوعی در تلویزیون

 

هوش مصنوعی تلویزیون های هوشمند جدید به درک مفاهیم بسیار پیچیده تر در…

ادامه ی مطلب


گیرنده و انواع آنها

یعنی به DVB/T-T2 که دیجیتال هست و DVB/S-S2 رسیور میباشد مجهر هستند اما نباید فکر کنید الان بهشزترین ….

ادامه ی مطلب

قابلیت اسمارت

 

تلویزیون های هوشمند قادرند سرویس های مختلف اینترنتی را از طریق تلویزیون به کاربر ارائه دهند. یعنی …

ادامه ی مطلب


قابلیت سه بعدی

 

یعنی به DVB/T-T2 که دیجیتال هست و DVB/S-S2 رسیور میباشد مجهر هستند اما نباید فکر کنید الان بهترین ….

 

ادامه ی مطلب


9. اصطلاحات تلویزیون

امروزه با پیشرفت همه‌جانبه تکنولوژی در تمامی شاخه های صوت و تصویر، تلویزیون ها نیز بی نصیب نمانده اند. در این میان اگر که قصد خرید تلویزیون مناسبی با توجه به شرایط و سلیقه و اکثر استفاده خودمان قصد داشته باشیم با یک سرچ کوچیک در جهان تلویزیون ها و مشاهده مقاله های بررسی و معرفی تلویزیون آنقدر اصطلاحات غیر قابل مفهوم و جدید میشنویم که بیشتر از اینکه به انتخاب ما کمکی بشه، میترسیم و بسم‌الله میگیم :). اینجا ما قصد داریم تا تقریبا به هر اصطلاحی که در تکنولوژی و کارایی تلویزیون ها موثر است و کیفیت آن‌ها با این اصطلاحات سنجیده میشود بپردازیم و در ساده ترین شکل ممکن شما را با آن‌ها آشنا کنیم.

 


10. پورت های ورودی خروجی

 

پورت Hdmi

 

رایج‌ترین درگاه برای اتصال تلویزیون‌ها و همچنین بسیاری از نمایشگرهای خارجی و پروژکتورها است. بر اساس نوع کارت گرافیک‌ دستگاه…

پورت usb

 

انواع خاص و ورژن های مختلفی از usb وجود دارند که در ادامه ی مطلب به برسی همه ی ورژن های آن……

5 3 votes
امتیاز
Subscribe
Notify of
114 کامنت...
Inline Feedbacks
View all comments

سلام دوست عزیز من یه هفته پیش کامنت گذاشتم ولی نمیدونم چرا الان نیست! یه تلوزیون می‌خواستیم بگیریم بودجمون حدودا ۱۰ تومنه خودم که گشتم این دو مدل به نظرم خوب اومد، خواستم نظر شما رو از بین این دو گزینه بدونم: ۱) هایسنس 55 مدل B7200 ۲) شیائومی 55 مدل 4s موارد استفاده: یه بخشی برای استفاده از همون صداوسیمای خودمون( تو این مورد مثلا تو اون تحلیلاتون گفته بودید که سامسونگ، یه قابلیتی داره که کیفیت پایین شبکه های تلویزیون داخلی رو یه ذره ارتقا میده، این دو مدلی که من گفتم این قابلیت ندارن؟!) که هم توش… Read more »

با سلام
با پانزده میلیون چ تلویزیون 55اینچی بگیرم.خودم که دلم سونی ایکس 8000 جی میگه
تشکر

سلام تلویزیون ۳۲ اینچی در حد ۳ میلیون نیم
 
یا ۳ تومن
 
پیشنهاد شما چیه؟

سلام.
نظرتان در مورد مدل های LG زیر را ممنون میشم بفرمایید:
55UM7100
55UM751
55UM7450
و اینکه ساخت لهستان هستند نه کره. آیا این مساله مشکلی ایجاد نمی کند؟

سلام اقا خسته نباشید اقا بودجه من حدود 13،14 تومن هستش بین الجی و سامسونگ و سونی یه مدل پیشنهاد بدید که هم به درد گیم هم فیلم چند مدل دیدم ولی خیلی سردرگم شدم

امتیاز :
     

سلام خدا قوت ممنون از مطالب عالی تون
میخواستم یک راهنمایی در خرید تلویزیون اولا از نظر مارک بعد از نظر مدل داشته باشید بهترین بنظرتون کدوم هستش
 

امتیاز :
     

با سلام و سپاس از مطالب خوبتون
لطفاً توی حدود قیمتی ۱۰ میلیون، تلویزیون سامسونگ و تی سی ال معرفی کنید؟ ( واسه جهیزیه میخوام)
به نظر شما کدوم یکی از این دوتا امکانات بیشتری با توجه به این قیمت داره و بصرفه تره؟

واقعا کامل بود دلم نیومد تشکر نکنم👏

سلام. نظرتان در مورد شیامی 4اس گلوبال 2020 چیست قیمت ان در مقایسه با تلویزیون های دیگر وسوسه کننوه است
با سپاس

درود برشما وا رزوی بهبودی کامل شما
ممنون ازراهنماییتون دوست بزرگوار متاسفانه مملکت واقتصاد لجام گسیخته ای داریم ومطمئنا انسانهای سالم دراین اشفته بازار باید نظاره گر لذت دیگران باشند همیشه وصف عیش نصیبشان میشه ولی بهمین سادگی این نیز بگذرد!! دوست عزیز حالا باکمی افزایش بودجه مثلا تا7500 میشه یه انتخاب خوب داشت وراجع به برند پاناسونیک نظرتون چیه میشه بااون قیمت مدل همه فن حریفی راداشت یاکلا ازفکرش خارج بشم البته قصدندارم شمارادرمعذوریت قراربدم سعی دارم شما راازنظرفنی جای خودم قراربدم البته بااجازه شما،ممنونم ازصبروحوصله ای که بخرج میدید مواظب سلامتیتون باشیدسپاس

یادم رفت سایز موردنظرم راعرض کنم درعرایض قبلی که 43 یا 49 اینچ میباشد سپاسگزارم

امتیاز :
     

درودوارادت
ابتداسپاس که چقدرخوب مودب صادق وآگاه هستیدالبته اگاهی خود
سرمنشاء خصوصیات خوبه
مجددا صمیمانه سپاس
بودجه بنده حدود 6.5میلیون هست
لطفا tvمعرفی بفرمایید که تصویر شفاف ورنگ بسیارطبیعی وصدای عالی واپشن های عالی داشته باشه مثل ماهواره ودیجیتال داخلی ودوام فوق عالی چون یه ال جی داشتم دوبار ظرف 3سال تصویرسیاه شدبااینحال باجیب خالی توقع یا پزعالی رامدنظرلطفا بگیرید پس معرفی بفرمایید بهترین برند و- – – – -!! دوستداراتون هستم حتی بدون معرفی

سلام. سپاس از مطالب مفیدتون. من قصد خرید تلویزیون 65 اینچ رو دارم. به نظر شما بین برند سامسونگ و سونی کدام یک رو انتخاب کنم. خودم قصد داشتم سونی 8000G رو بگیرم. آیا تو این رنج قیمت برندی هست که بهتر باشه؟

سلام
ببخشید با تشکر از راهنمایی های خوبتون میخواستم ببینم با بودجه زیر هشت میلیون برای استفاده دیدن فیلم و بازی گیم با اندازه صفحه بین 43 تا 50 اینچ بهترین گزینه خرید تلویزیون چه برند و چه مدلی میباشد کیفیت صدا و تصویر جزء واجبات است
ممنون

قیمت ها بادیگر شهرها فرق چندانی نداره متشکرم

سلام
خيلي عالي بود اين مطلب من خيلي حال کردم باهاش

نکته هايي که گفته بوديد عالي بودن

سلام
مرسي براي اين مطلب
خيلي خيلي جالب بود
اميد وارم بازم مطلب بزاريد

با سلام بسیار ممنون از اطلاعات خوبی که از هر لحاظ در مورد قابلیتهای تلویزیونهای ال جی و سامسونگ در اختیارمان گذاشتید. می خواستم بپرسم آیا تلویزیون ال جی اسمارت 55 و 49 اینج با وضوح فول اچ دی و fk (هر دومورد) رو دارین.قیمت هر کدوم از اینها چه 49 و چه 55 اینچ چقدر میشه.
با تشکر

سلام ببخشید تلویزیون ال جی مدل 49sk7900pvb ساخت کدام کشور است ؟؟؟؟

باسلام خدمت مدیریت محترم سایت و فروشگاه
با وجود اینکه فعلا قصد خرید تلوزیون نداشتم اما اتفاقی با این سایت اشنا شدم .سالهاست که متاسفانه اشخاصی که به کارشون اهمیت میدن رو تو جامعه کم داریم. وقتی مطالب جامع و کاملی در مورد انواع تلوزیونهارو تو این سایت می خوندم واقعا لذت بردم که یه نفر هم هست که وقت گذاشته و این همه مطلب برای اگاهی من و خریداران نوشته. امیدوارم این راه کسب رزق حلال رو همیشه ادامه بدین و سرمشق دیگران هم باشین.
موفق و پیروز باشین انشاالله
رضا گرامی مقدم

سلام
مرسی برای این مطلب
قرار بود تلوزیون یه مارک دیگه بگیرم ولی حالا ال جی میگیرم

مرسی

سلام و عرض ادب تصمیم گرفتم یک تی وی 4K بجای مانیتور کامپیوتر بخرم. و چون برای کامپیوتر و همچنین طراحی میخوام استفاده کنم پس کیفیت برام اولویت اول رو داره. و البته به عنوان تلویزیون و پخش فیلم هم میخوام کاربرد داشته باشه. در حد 5 تا 6 میلیون هم بیشتر نمیتونم هزینه کنم. از بین همه مدلها ساسونگ و الجی گزینه های معقول تری بود. فکر میکنم سامسونگ با پنل VA انتخاب درستی باشه با توجه به مطالب آموزنده سایت خوب شما. اما همچنین ال جی هم امکانات خوبی داره. سایز 43 رو انتخاب کردم.و البته ترجیح میدادم… Read more »

سلام. خواهشا یک مقاله تحلیلی از نمایشگاه Ces 2020 به ویژه معرفی تلویزیون های جدید سونی، سامسونگ و ال جی قرار بدید. با تشکر.

باعرض سلام و خسته نباشید .
در مورد خرید تلویزیون از کشور ژاپن که مصرف داخلی دارد و قیمت بسیار مناسب هم دارد را میخواستم نظر شما را بدانم با توجه به اینکه ولتاژ برق انها 100 ولت میباشد و برای استفاده باید از کاهنده برق استفاده کرد چه هست و در صورت مثبت بودن نظر شما چه مدلی در ابعاد 55 اینچ با تکنولوزی بروز و استحکام و کیفیت خوب است برای خرید

بسیار مقاله کاربردی نوشتید.
تشکر از شما

با درود و احترام در مورد مدلهای زیر لطفا مقایسه کامل و ارزیابی خرید ارایه بفرمایید(در هر رده) : 1- Samsung RU7100 vs Hisense A6100 2- Samsung Q6(60)R vs Hisense B8000 3–Hisense Q8600 vs Hisense B8000 4- بهترین میان رده ها از هر برند در زمینه ارتقای تصویر SD به 4K را با انجام مقایسه مابین آنها معرفی کنید(همه برندها رو لطف بفرمایید) 5 – ارزشمندترین مدل میان رده از نظر شما با در نظر گرفتن پارامترهای زیر : کیفیت ساخت، فضای روشن، سرعت پاسخگویی بالا برای مسابقات ورزشی، تماشای فیلم، محتوای عمومی شبکه های داخلی،در صورت امکان : بهره… Read more »

لطفا مقایسه ای بین مدلهای N9700 ،Q8700 ، N8700، U9A
، از سری اولترای هایسنس با مدلهای همتراز آنها در سایر برندها با ذکر مشخصات و ارزش خرید ارایه فرمایید.

سلام
نظر شما درمورد برند هایسنس 65 اینچ چیه
تو رنج قیمت 5 میلیون تا 6 میلیون بهترین برند بالای 50 اینچ چیه

مگه رزولوشن همون تعداد پیکسل هایی که تو قسمت عمودی و افقی تلویزیون کار گذاشته شده نیستن؟پس یا افزایش سایز تلویزیون که تعداد پیکسل ها کم و زیاد نمیشه چون رزولوشن یه تلویزیون ثابته دیگه.پس با افزایش سایز کیفیت پایین نمیاد؟ برای اینکه منظورمو بیشتر متوجه بشین فرض کنید مدل ru7100 رو داریم که رزولوشن این مدل 3840 x 2160 هست که نشون میده 3840 پیکسل در قسمت افقی و 2160 پیکسل در قسمت عمودی قرار دارن.حالا با افزایش و کاهش سایز تلویزیون تعداد پیکسل ها که کم و زیاد نمیشه.پس چطوری کیفیت ثابته.بنظرم تعداد پیکسل های 55 اینچ همین… Read more »